Övriga projekt

De osynliga brösten är en bok om bröst och amning i Sverige idag. I en tid då offentlig amning provocerar har Elisabeth Ubbe fotograferat vardagsamning och kvinnor som är topless i situationer där de normalt skulle varit påklädda. De 42 fotografierna och kvinnornas egna berättelser inspirerar till reflektion kring vilka bilder av kvinnor och amning vi matas med i det offentliga rummet.

Format: 32 cm x 29 cm. Antal sidor: 100