Övriga projekt

Kraften bakom yoga ger läsaren gedigna kunskaper om övningarna, traditionen och filosofin i Ashtangayoga enligt den indiske mästaren Sri K. Pattabhi Jois tradition. Den är en enkelt skriven guide till var och en som vill börja med Ashtangayoga eller som vill fördjupa sig i dess livgivande och stärkande övningar för kropp, sinne och själ. Petri Räisänen är en hängiven elev till gurun Sri K. Pattabhi Jois som lyft Ashtangayogan till en världsomspännande popularitet. Petri började med Ashtangayoga i Helsingfors år 1988, han är nu världskänd som lärare, är högt ansedd och respekterad för sitt traditionsenliga sätt att undervisa. Hans människokännedom samt starka och lugna uppenbarelse har inspirerat tusentals människor till att öva och finna nya fysiska och psykiska resurser inom sig själva.

Format: 23 cm x 25 cm. Antal sidor: 188