Försäljning av utländska rättigheter sker genom Magnus Nygren.